שיעור בהורות

/ליאת מנור אפשטיין
סיפורים מעופפים

אחד מהשיעורים הגדולים בהורות
הוא לא למנוע מהילדים את הנפילות
הכאב
המאמץ
הכרוכים בחיים כאן

אלא להביט בהם בעיניים טובות ומאמינות
בכל מצב

להעניק להם כלים להתמודד

ואולי בעיקר,
לשקף עבורם גם כאשר הם נמצאים בבורות עמוקים
או מול הרים ענקיים

שהם עדיין הם

מלוכלכים מבוץ
או מריחים מפרחי פסגות

הם מופלאים כפי שהגיעו לעולם הזה

בכל נקודה על המסלול המפותל של חייהם
הם -הם
מופלאים כפי שהגיעו לכאן
וראויים לאהבה

כתיבת תגובה

בין לתמוך ולגונן ואהבה שאיננה תלויה בדבר