ברחוב הריק

/ליאת מנור אפשטיין
סיפורים מעופפים

אמא, מה קרה ברחוב?
מדוע אנחנו מתרחקים מכל מי שקרוב?

למה יש בכל מקום רופאים עם מסכות?
מי זה שם עומד?
ומי זאת?
אנ׳׳לאיכול כל כך לראות!

אמא, אני רוצה לשחק ולטפס
זה מותר?

ראיתי מרחוק ילד אחר שעבר

אמא, אני חושב שגם הוא רוצה חבר

אמא, מתי זה יגמר?  

כתיבת תגובה

קורונה - הרחוב מנקודת מבטו של הילד