מגיפה

מגיפה/ ליאת מנור אפשטיין
סיפורים מעופפים

השאירו אותי בתוך קופסת ילדותי
מקושטת מבפנים
בדמיון, ענפה
אל תגלו לי
שבחוץ
מגיפה

כתיבת תגובה

טקסט קצר בהקשר לילדות בתקופת הקורונה