החוזקות הייחודיות לי- שיח רגשי בעקבות צפייה בסרטון

סרטון מקסים שכדאי להראות לילדים ולשוחח לגביולכל אחד ואחת מאתנו חוזקות שונות

לילד בסרטון לא הייתה יכולת נשיפה חזקה
אבל דמיון ויצירתיות -בהחלט כן!

מול מצבי תסכול ואכזבה
אפשר לנסות שוב, להתאמן, לתרגל
ואפשר גם למצוא דרך אחרת להתמודדות
תוך חיבור פנימה, ובחירת דרך אשר תתבסס על החוזקות הייחודיות לנו

כתיבת תגובה

שיח רגשי בנושא חוזקות בעקבות צפייה בסרטון אנימציה