הכרת תודה – שיח רגשי ופעילות בעקבות צפייה בסרטונים

מוזמנים לצפות יחד עם הילדים בסרטונים הבאים

לשוחח על הנושא: הכרת תודה

לשאול לדעתם לגבי הסרטונים

האם הם/ן זוכרים/ות חוויות דומות?


אני מזמינה אתכם.ן ליצור מחברת הכרת תודה אישית לכל אחד מבני המשפחה.
או מחברת משפחתית משותפת.


הציעו  לילדים.ות ליצור ולקשט את המחברת.

בתוך המחברת שיצרתם, אפשר לכתוב או לצייר בכל יום – ולפחות במשך שבוע האתגר כאשר הכותרת והנושא הוא:
על מה אנחנו מודות.ים היום

כתיבת תגובה

שיח ופעילות בנושא הכרת תודה בעקבות צפייה בסרטונים