שיר עבורנו המבוגרים

על מוגנות ילדים, שיר שעלה בי בעקבות הסיפורים בתקשורת על הגבלות הלבוש של ילדות בבתי הספר

פרפרית/
ליאת מנור אפשטיין
סיפורים מעופפים

פרח אמור לי
כיצד זה הגיוני
לשלול מפרפרית
תעופה חופשית

להגביל את כנפייה
פן ייפו מדיי

רק בכדי
שעשי הלילה
לא יפנו כלפיה
מחושיהם

כתיבת תגובה

שיר שעלה בי בעקבות הסיפורים בתקשורת על הגבלת הלבוש של ילדות בית הספר והלך הרוח הזה אשר מגביל את הילדות על מנת להגן עליהן ולא להפך.
מוגנות בגיל הילדות