מוגנות

מוגנות בגיל הילדות
הורים

שיר עבורנו המבוגרים

שיר שעלה בי בעקבות הסיפורים בתקשורת על הגבלת הלבוש של ילדות בית הספר
והלך הרוח הזה אשר מגביל את הילדות על מנת להגן עליהן ולא להפך.

לקריאה נוספת »