Uncategorized

הורים הגיל הרך בת שנתיים סיפורים מעופפים ליאת מנור רגשות בשפת הילדים
Uncategorized

בת שנתיים

טקסט המתאר חוויה של פעוטה בת שנתיים ומאפשר התבוננות מעט שונה לנו ההורים או המבוגרים האחרים המקיפים את הילדים צעירים

לקריאה נוספת »